Tuesday, March 3, 2009

दूर नभाच्या पल्याड
दूर नभाच्या पल्याड


दाटुन येता अवेळ


केवळ माझ्यासाठी रिमझिमते !


केव्हा केवळ


पिसाटलेला पिऊन


अनवाणी पायांनी वणवणते !


कुणी माझे , मजसाठी , माझ्याशी


सा रे ग म


प ध प ग


म प म ग


रे ग रे नी


कधी ऊन्ह लागता मध्यान्हीचे मनात मी


अन थकलेल्या पायांसह माझ्या सावलीत


तो येतो तेव्हा मेघ जसा , अन वदतो जर दमलास


तर माझ्याशी येशील कसा अन


हिरमुसल्या वाटांना मग अवचित लय


मी असाच वेडा जीव लावुनी प्रेम कराया


मी म्हणतो कोणा आपुले आणि तो माझ्यावर


मग जीवच होतो रुसलेला आर्ध्या वाटेवर


अन डावच मोडून बसलेला त्या


त्याचेही मन तेव्हा सांजावुन


मी रंगबीरंगी फुले कागदी पाहुन केव्हा


तो हसतो केवळ हसता हसता मला ओढुनी


हे आत पसरले तुझ्या सडे पाहसी कशाला


त्यावाचुन केव्हा काय अडे


मग ग़ाणे स्वत्वाचे प्राणातुन झगमगते....


सा रे ग म


प ध प ग


म प म ग


रे ग रे नी सा .....

No comments: