Friday, September 18, 2009

जय माँ दुर्गा


कोलकाता येथील कुमारटूली येथे माँ दुर्गाच्या मूर्ति तयार होत आहेत

कोलकाताला दुर्गापूजेची जोरात तयारी सुरु आहे ॥ माँ दुर्गाच्या या मुर्तिवर शेवटचा हात फिरवताना
हे मूर्तिकार॥