Friday, September 18, 2009


कोलकाताला दुर्गापूजेची जोरात तयारी सुरु आहे ॥ माँ दुर्गाच्या या मुर्तिवर शेवटचा हात फिरवताना
हे मूर्तिकार॥

No comments: