Tuesday, March 3, 2009

आळ

दाढी काढून पाहिला आन् दाढी वाढून
पाहिला कंटाळवाणा पण अबाधित
मी सिनेमाला जरी सुरुवातीला कंटाळा
फक्त पैसे वसूल व्हावे म्हणून शेवट
चार मिळता चार लिहिली ना कमी ना जास्त ना ही
प्रेमपात्रा कागद रद्धीचा मी
नामस्मरणाला सुद्धा दिधली ठराविक वेळ
मी किलो आन् ग्रॅम वरती मोक्ष मोजून
लाल हिरवे दीप येथे पाप पुण्याचे
सोयीचा जो वाटला मी तोच सिग्नल
मी धुके ही पाहिले आन् धबधबे ही
पण तरी मी शेवटी माझाच फोटो
मी पिझा ही चापतो आन् भाकरी ही
जो पडला मुखी मी तो रवन्थत
भोगताना योग स्मरला योगताना भोग
राम ही ना झेपला मज कृष्ण ही ना
मी मला दिसलो असा की ना जसा दिसलो कुणा
कुरूपतेचा आळ कायम आरशावर ठेवला ...

No comments: