Wednesday, October 15, 2008

नाट्य-संगीत

अरसिक किती हा शेला । त्या सुंदर तनुला सोडूनि आला ॥प्रेमें प्राणपतीला । मी संतोषें हा अर्पण केला ।दुर्मिळ जें स्थळ मजला । तें सहज मिळुनि या दुर्भाग्याला ।तेथुनि कां हा ढळला । त्या सत्संगतिला कैसा विटला ।कोंडुन ठेविन याला । मज दृष्टिस नलगे निष्ठुर मेला ॥


गीत-अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत-अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर -बालगंधर्व
नाटक-संगीत सौभद्र (१८८२)
चाल-अहा हे कृष्णा मुकुंदा

No comments: